ساختن – وادار کردن اسلامی ایرانی والیبال

ساختن – وادار کردن: اسلامی ایرانی والیبال ورزشگاه انقلاب اسلامی تیم ملی والیبال مجلس شورای اسلامی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

به ماه برگردید!

سازمان فضایی آمریکا(ناسا) امروز سیاست جدیدی را از سوی مدیر جمهور این کشور دریافت کرد و این سیاست بازگشت آمریکا به کره ماه است. به ماه برگردید..

ادامه مطلب

اختراع یک مدل شبکه‌ای جهت حدس وقت فوت شخصیت‌های سریال‌ها

محققان یک مدل شبکه‌ای ساخته‌اند که می‌تواند وقت فوت شخصیت‌های سریال‌ها را حدس بزند. اختراع یک مدل شبکه ای جهت حدس وقت فوت شخصیت های سریال ها عب..

ادامه مطلب